پاسخ

پرسش کاربر: دو روز بعد از کار دندانپزشکی زیر چانه ام اندازه یک بادام متورم شده. دردی هم به آن صورت ندارم بعد از مراجعه به متخصص گوش حلق و بینی ایشان احتمال عفونت را داده اند. بعد از یک دوره مصرف دارو بهبودی حاصل نشد جناب دکتر میخواهم بدانم این همان سنگ بزاقی است و آیا حتما باید جراحی شود؟ با توجه با اینکه این تورم همراه با درد نیست
پاسخ:
تورمی که نوشته اید ناشی از بزرگ شدن غده لنفاوی زیر چانه شماست که بعد از چند روز برطرف خواهد شد.
دیدن همه پرسش‌های رده: جراحی بینی