پاسخ

پرسش کاربر: آیا میتوانم برای بار دوم عمل لیپولیز شکم را انجام بدهم؟( از لیپولیز بار اول ۲ سال میگذرد.)
پاسخ:

با سلام

اگرواقعا" لیپولیز شده باشید و ساکشن معمولی نباشد میزان چسبندگی ان بسیار زیاد ومرتبه بعدی هم باید یا لیپولیز و یا لیپوماتیک برای شما انجام شود چون همانطور که قبلا" گفته شده میزان چسبندگی() لیپولیز بسیار زیادتر از ساکشن معمولی است

با تشکر بابت مشاوره

دیدن همه پرسش‌های رده: لیپوساکشن