پاسخ

پرسش کاربر: عمل زیبایی بینی به غیـر از تغییر شکل ظاهری چه تاثیرات دیگری در مراجعین دارد؟
پاسخ:
تحقیقات نشان داده است عمل جراحی بینی علاوه بر تغیرات ظاهری چنانچه نتیجه ان خوب باشد میتواند درتغیر روحی افراد در جهت مثبت بسیار موثر باشد. (به بخش کلیات اعمال زیبایی مراجعه شود)
دیدن همه پرسش‌های رده: جراحی بینی