پاسخ

پرسش کاربر: برای گونه گذاری , تزریق سیلیکون بهتر است یا تزریق چربی ؟ کدامیک عمر بیشتری دارد و طبیعی تر به نظر می رسد ؟
پاسخ:
تزریق سلیکون امروزه برای بزرگ کردن گونه هیچ جایگاهی ندارد ولی پروتزهای سلیکونی بسیار استفاده میشوند. تزریق چربی هم برای بزرگ کردن گونه بکار میرود ولی بنظر من پروتز نتایج قابل پیش بینی تری نسبت به تزریق چربی دارد و ماندگاری ان هم بیشتر است
دیدن همه پرسش‌های رده: جراحی بینی