درباره جراح


 دکتر محسن ایزدی

شماره نطام پزشکی :15727

متخصص جراحی عمومی

فوق تخصصی جراحی ترمیمی و پلاستیک و زیبائی

عضو کالج بین المللی جراحان

عضو انجمن جراحان دست و جراحی میکروسکپی

دکتر محسن ایزدی در سال 1345 دیپلم خود را در رشته ریاضی از دبیرستان هدف شماره 1 گرفت و سال بعد وارد دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز (پهلوی سابق ) شد و در سال 1355 دکترای خود را در رشته پزشکی عمومی دریافت نموده، و بعد از طی دوره سربازی دوساله در سال 1357 دوره تخصصی جراحی عمومی را در دانشگاه شهید بهشتی شروع کرده و در سال 1361 تخصص خود را در زمینه جراحی عمومی دریافت نمود و بلافاصله دوره فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی را در دانشگاه علوم پزشکی ایران شروع نموده و در سال 1364 این دوره را به اتمام رساند و دوره فلوشیپ جراحی دست و میکروسکپی را آغاز و در سال 1365 به اتمام رسانید . در همین سال در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بیمارستان سوختگی و ترمیمی زارع ساری شروع به کار و تدریس نمود و در سال 1378خود را به دانشگاه علوم پزشکی ایران در تهران منتقل و ابتدا در بیمارستان توحید و سپس در بیمارستان سوختگی و ترمیمی و پلاستیک شهید مطهری مشغول به کار و تدریس شد . در سال 1388 از مشاغل دولتی بازنشسته شده و در حال حاضر در بخش خصوصی و عمدتاً در زمینه جراحی پلاستیک زیبائی مشغول به کار است .