پاسخ

پرسش کاربر: باسلام سی ویک سال سن دارم و دوزایمان داشتم وزن شصت کیلو وقد151 دارم بیشترین اضافه وزن درناحیه شکم دارم بسیار ورزش کردم متاسفانه نتیجه نگرفتم شکمم به حالت بافت چربی بسیار شل و آویز است شماچه روشی راپیشنهادمیکنید
پاسخ:

با سلام

بهترین کار برای شما عمل جراحی است و قبل از آن باید ویزیت بشوید

با تشکر بابت مشاوره

دیدن همه پرسش‌های رده: جراحی زیبایی شکم