پاسخ

پرسش کاربر: یا سلام مجدد من گوشه های کناری چشمم به سمت پایینه و چشمهام حالت افتاده دار آیا شما بالا کشیدن گوشه چشم برای تغییر حالت چشمها رو انجام میدهید ( تو توضیحات جراحی پلک گفتین عضله پلک تحتانی و یا لیگامان گوشه چشم و فیکس کردن آنها به حدقه چشم)
پاسخ:

با سلام

من هیچ گونه عملی برای تغییر حالت چشم انجام نمیدهم و توضیحات فوق جهت درمان پف زیر چشم و درمان شلی پلک تحتانی در سنین بالاست

با تشکر بابت مشاوره

دیدن همه پرسش‌های رده: عمل زیبایی- پلک چشم