پاسخ

پرسش کاربر: با سلام و تشکر از وبسایت مفیدتون با توجه به اینکه شغل بنده بدنی و فیزیکی هست، معمولا بعد از عمل ژنیکوماستی به چند روز مرخصی نیاز دارم؟
پاسخ:

با سلام
حدود دو هفته
با تشکر بابت مشاوره و پوزش بابت تاخیر

دیدن همه پرسش‌های رده: جراحی های زیبایی سینه