لیست مقالات و سخنرانی های دکتر ایزدی

1- بیماری های عفونی بومی در ایران :        محل : بهداری ارتش قبل از انقلاب
2- مشکلات درمانی و تریاژ بیماران سوختگی در استان مازندران :  محل : انجمن جراحان پلاستیک و زیبائی ایران
3- مدیریت و درمان بیماران با سوختگی وسیع و شدید :    محل : دانشگاه علوم پزشکی مازندران
4- مدیریت ودرمان سوختگی نواحی خاص بدن:  محل : دانشگاه علوم پزشکی مازندران
5- تومورهای شایع پوستی در استان مازندران : محل : دانشگاه علوم پزشکی مازندران
6- شیوع و درمان شکاف لب و کام در استان مازندران :  محل : دانشگاه علوم پزشکی مازندران
7- تشخیص و درمان ناهنجاری های سر و صورت در استان مازندران :  محل :دانشگاه علوم پزشکی مازندران
8- متدهای جدید درمان زخم بستر در مجروحان جنگی : محل : دانشگاه علوم پزشکی ایران
9- انواع فلاپ ها در جراحی ترمیمی :  محل : دانشگاه علوم پزشکی ایران
10- مدیریت و درمان سوختگی صورت : محل : دانشگاه علوم پزشکی ایران
11- ارائه متد جدید در جراحی زیبائی بینی با نوک پهن (جعبه ای شکل) :  محل : انجمن جراحان پلاستیک و زیبائی ایران
12- معرفی و درمان بینی بدون غضروف : محل : انجمن جراحان پلاستیک و زیبائی ایران
13- تشخیص و درمان شکستگی های استخوان های صورت :  محل : انجمن جراحان پلاستیک و زیبائی ایران
14- جراحی پلاستیک صورت و عوارض آن :   محل : انجمن جراحان پلاستیک و زیبائی ایران
15- طبقه بندی و آخرین متدهای درمانی در سوختگی الکتریکی  :  محل : انجمن جراحان پلاستیک و زیبائی ایران
16- مدیریت و درمان جوشگاه های بد شکل و حجیم :  محل : دانشگاه علوم پزشکی ایران
جراحی زیبائی پلک و ارائه متدهای جدید : محل : انجمن جراحان پلاستیک و زیبائی ایران
17- درمان شیارهای عمیق ایجاد شده در پلک در اثر بالا رفتن سن محل : انجمن جراحان پلاستیک و زیبائی ایران
18- بازسازی بینی منهدم شده :   محل : انجمن جراحان گوش و حلق و بینی ایران