پاسخ

پرسش کاربر: بهترین سن برای عمل بینی چه سنی است ؟ آیا درست در سن بالاتر از 25 بهتر است که بینی را جراحی زیبایی کرد ؟
پاسخ:
خانمها از سن شانزده سالگی و اقایان از هجده سالگی میتوانند عمل زیبا یی بینی را انجام داده و هیچ سنی برای این عمل ارجحیت ندارد.
دیدن همه پرسش‌های رده: جراحی بینی