پاسخ

پرسش کاربر: آیا پروتز چونه عوارض جانبی خاصی دارد ؟ آیا درد داره ؟
پاسخ:
باید دانست که هیچ عمل جراحی و یا اقدام پزشکی در جهان وجود ندارد که بدون عارضه باشد. اما این عوارض فقط یک احتمال است که در صد ان از طرف مجامع علمی صلاحیت دار بررسی شده و بعد از ان عمل جراحی مورد تایید و یا عدم تایید قرار میگیرد. در مورد پروتز چانه بنظر من یکی از کم عارضه ترین اعمال جراحی است که انجام میشود و چنانچه باحتمال ضعیف عارضه ایجاد شود در مدت چند دقیقه با خارج کردن پروتز همه چیز به حالت اول برگشته و هیچ اسکار(جای عمل) باقی نمیماند. پروتز چانه بهیچ وجه درد نداشته واگردرد بمدت نسبتا طولانی وجود داشته باشد نشانه التهاب ویا عفونت است که در پروتز چانه بسیار نادر بوده وچنانچه به درمان دارویی جواب ندهد پروتز باید خارج شود.
دیدن همه پرسش‌های رده: جراحی بینی